Palvelut

Olemme Suomen ainoa tutkimuskoordinaattoripalveluita tuottava yritys.

Palvelut

Yrityksemme ensisijainen toiminta perustuu kliinisiin lääkeainetutkimuksiin, joista meillä on vuosien kokemus monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteemme on tuottaa laadukasta, turvallisuuden takaavaa tutkimustietoa uusista, markkinoille saapuvista lääkeaineista.

Noudatamme voimassa olevaa hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteita (ICH-GCP) sekä eettisen toimikunnan laatimia ja hyväksymiä vaatimuksia. Pyrimme rekrytoimaan tutkittavia jokaiseen tutkimukseen vähintään asetetun tavoitteen mukaisen määrän. Tutkittavat ovat motivoituneita ja sitoutuneita. Keskeyttäneiden osuus on hyvin alhainen.

Koska lääkeainetutkimukset ja niiden parissa toiminen on ensisijainen toimialamme, olemme hyvin motivoituneita ja sitoutuneita kulloisenkin tutkimuksen asettamiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Keskuksemme on useimmiten ollutkin maailmanlaajuisesti kärkisijoilla tutkittavien rekrytoinnissa.

Kliinisten lääkeainetutkimusten koordinointi ja toteutus

Protokollan mukaiset tutkimushoitajan tehtävät: tutkimusvalmisteen vastaanotto, allokointi ja dokumentointi. Vitaalien ja laboratorionäytteiden otto, näytteiden käsittely sekä lähettäminen. Eri vendoreiden sähköiset tiedonkeruujärjestelmät (mm. eCRF, IXRS) ovat meille hyvin tuttuja.

Prescreenaus

Inkluusio ja eksluusiokriteereihin perehtyminen, mahdollisten tutkittavien kontaktointi sekä tutkimussuunnitelman esittely tutkittaville.

Tutkittavien rekrytointi

Julkaisemme yrityksemme sivuilla eettisen toimikunnan hyväksymät rekrytointi-       ilmoitukset ja toteutamme sovitusti tutkittavien prescreenauksen.

Tutkimusaineiston keruu

Keräämme tutkimusaineistoa myös tutkijalähtöisiin projekteihin. Teemme myös laajoja kysely- ja haastattelututkimuksia terveydenhuolto-alalle.

Sairaanhoitajan / Bioanalyytiko tehtävät eri toimeksiantajille

Voit olla yhteydessä mikäli yrityksesi tarvitsee lisäresurssia koulutusaloiltamme. Kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksistamme yhteistyöhön.

Ota meihin yhteyttä